Waarom Reflector˛?

Met Reflector˛ investeert u in de toekomst van uw bedrijf. Samen zorgen we dat uw bedrijf sterk en gezond blijft en die investering betaalt zich terug in de juiste en winstgevende keuzes die u maakt.

Voor goed advies is continuïteit nodig. Een toekomstperspectief is te belangrijk om te baseren op slechts een momentopname. Daarom biedt Reflector˛ 'doorlopend advies': vier keer per jaar nemen we uw hele bedrijf onder de loep. Elke keer kijken we terug op de vorige keer, bespreken we de huidige situatie en kijken we vooruit naar de toekomst.

4 x per jaar praten maar ook korte telefonische consulten en mailwisselingen, dat hebben we juist graag.

'Doorlopend advies' kost 950 euro per jaar. Het eerste (kennismakings-) gesprek is kosteloos.


Referenties

"Het zakelijk denken, doen en laten is verscherpt vanaf het moment dat ik Van Bergen deelgenoot heb gemaakt van mijn doelstellingen. De belofte per kwartaal om tafel te gaan verhoogt het denktempo en verbetert de kwaliteit van de te nemen beslissingen."
Gebroeders Rutten

"Hartelijk dank voor uw geweldige bijdrage aan het tot stand brengen van onze sterk verbeterde bedrijfsvoering.
Ook al ben je dan de Oudste aannemer in de Oudste stad van Nederland, zo nu en dan is het erg goed en prettig eens van een ander te vernemen wat zoal verbeterd kan worden binnen je organisatie, opdat wij over 100 jaar nog steeds vol trots kunnen zeggen;
Wij zijn het Oudste Aannemers bedrijf van Nijmegen en omgeving."
Aannemersbedrijf Lelieveldt b.v.

"In de drukte van alledag vergeet ik nog wel eens de zakelijke kant van de neurofeedbackzorg en draai daarbij vaak in mijn eigen kringetjes rond. In de adviesgesprekken met Jeroen van Bergen wijst hij mij hierop en benoemt andere mogelijkheden. Zo staat er iemand naast me en blijft de verantwoording gewoon bij mij. Dat is prettig en soms confronterend; het helpt me verder."
EEG Resource Institute

"Marc Seveke heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf Abiom. De herinrichting van de organisatie is mede op basis van zijn adviezen tot stand gekomen. Zijn werkwijze kenmerkt zich door betrokken te zijn op de mensen in de organisatie, helder te adviseren en op een niet bedreigende manier te confronteren. Ook nu nog maken wij, indien nodig, graag gebruik van zijn deskundigheid en expertise."
Abiom Special Products BV

"Marc Seveke heeft bij ons als interim manager leiding gegeven aan de unit NIM Bureau Projecten. Kerntaken waren het leiding geven aan 20 medewerkers, het ombouwen van een product gerichte unit naar een resultaatverantwoordelijke eenheid. Dit is Marc binnen de termijn gelukt. Hij is plezierig in de omgang, duidelijk, confronterend, gericht op samenwerking en te behalen resultaten."
Stichting NIM Maatschappelijk werk

"Marc Seveke heeft ons door middel van een aantal coaching-sessies geadviseerd hoe we ons bedrijf beter kunnen managen. En dat heeft z'n vruchten afgeworpen. Zijn adviezen gebruiken we nog regelmatig."
Deel 2 ontwerpers