Wat doet Reflector˛ voor u?

Reflector˛ begeleidt uw bedrijf naar een gezonde toekomst. Hiervoor bespreken we op regelmatige basis de financiële en personele situatie van uw bedrijf met u.

Om een bedrijf gezond te houden zijn drie factoren van belang: gedegen productkennis, sterk financieel beleid en bewust personeelsbeleid. U zorgt voor de productkennis, wij leveren de financiële en personele expertise. Samen zorgen we ervoor dat uw bedrijf toekomstgericht is én blijft.

We richten ons op heel praktische zaken. Vragen die in het advies van Reflector˛ aan de orde komen zijn: wat zijn uw plannen, wat is de lijn der verwachting en welke maatregelen moet u nemen om daar te komen?

Reflector˛ gelooft in onafhankelijkheid en continuïteit. Wij analyseren uw bedrijf met een open en eerlijke blik en zijn daarom in staat om u onafhankelijk te adviseren. Bovendien bespreken we onze analyses minimaal vier keer per jaar met u. Door die continuïteit zijn we in staat om proactief en betrokken te zijn en kunnen we intensief meedenken over uw toekomst.